Maia Stefana Oprea

AFTER ZĂERCS exhibition 2014 / DUPĂ ZERCȘI expoziție 2014 @ SIGNUM GALLERY

Leave a comment

AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

Organiser: SIGNUM Gallery, under the patronage of the Bucharest Academy of Economical Studies

 AFTER ZĂERCS http://www.maiaoprea.ro/en/triga/after-zaerc/zaercs-of-objectual-support

 Master DEVIS GREBU honoured us by accepting the invitation to speak at the opening of the exhibition

with ARTIST DEVIS GREBU at the opening of AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

An event during the Bucharest Art Week (http://bucharestartweek.eu/)

Website: http://signum.ase.ro

The exhibition “After zăercs” combines photographs of objects created in-situ and a series of paintings, sculptures and lithographs which represent my vision of these respective objects . This multi-layered material contributes to the continuation of the creation process and the understanding of the concept of imitation in the artistic practice. The main interest lies in some partial and fragmented narrative that reveals my fascination with dichotomies: illusion versus reality, artifice versus nature. Our environment like outer skin. The changing nature of perception.

the opening of AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

Initially I follow the movement of materials in continuous birth: debris – daily residue, used or unwanted items. The manual work and the natural element are of great importance in the creation process. I impose to the visual language an “encoded” treatment, a behavioural montage, containing my everyday gestures, rituals and reflexive acts. These remnants of the day give rise to repetitive anthropomorphic forms, monsters, which I use afterwards as an objectual support for paintings, prints and sculptures: the zăercs (http://www.maiaoprea.ro/en/triga/triga-s-small-dictionary).   A zăerc is made from on of my clothes or a close person’s one, stuffed with household debris which I have been collecting since 2012.

The Zăercs are parts (fragments suggesting the body: legs, arms), they are very similar, with no individuality or identity.

The exhibition ‘After zăercs’ is a multiple staging of my own fantasies as well as the “ghosts” of art history. A scene is a space where the actors are invested with almost shamanistic powers, continue to be, however, illusory machines. Likewise, the art gallery is a scene, the paintings are another stage, behind the paintings being found a source scene, unseen, of the zăercs which lie at the origin of the paintings, undergoing transformation and disappearance inherent in all things.

the opening of AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

the opening of AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

Maia Stefana Oprea (www.maiaoprea.ro) is an artist, graduate student in painting at the National University of Arts in Bucharest.

SIGNUM Contemporary Art Gallery is an art project in a long series of initiatives to support art taken by the Academy of Economic Studies in Bucharest, during its first century of existence. Opened with a remarkable exhibition space on the ground floor of the Faculty of Cybernetics, Dorobanţilor. 13 to 15 and having a profile focused on abstract and conceptual art, the gallery will host exhibitions of painting, graphics, sculpture, installation, photography and video, and other related events.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Organizator: Galeria de artă contemporană SIGNUM, sub egida Academiei de Studii Economice din București

Artist: Maia Ștefana Oprea

Titlul expoziției: După zercși

Vernisaj: miercuri, 1 octombrie 2014, între orele 18 – 22. În deschidere va vorbi artistul plastic Devis Grebu

Durata expoziției: miercuri, 1 octombrie – vineri, 31 octombrie 2014

Eveniment în cadrul Bucharest Art Week (http://bucharestartweek.eu/)

Adresa: Calea Dorobanților nr. 13-15, la parterul clădirii Facultății de Cibernetică

Program de vizitare: marți – sâmbătă, orele 18-21

Websitehttp://signum.ase.ro

Telefon: 0723 152 762

Expoziția „După zercși” reunește fotografii ale unor obiecte create in-situ și o serie de picturi, sculpturi și litografii ce reprezintă viziunea mea asupra obiectelor respective. Acest material pluristratificat contribuie la continuarea procesului de creație și de înțelegere a noțiunii de imitație în practica artistică. Interesul principal rezidă în niște narațiuni parțiale și fragmentate ce dezvăluie fascinația mea pentru dihotomii: iluzie versus realitate, artificiu versus natură. Mediul nostru înconjurător ca outer skin. Natura schimbătoare a percepției.

Inițial urmăresc mișcarea unei materii moarte în continuă naștere: reziduurile – resturile de zi cu zi, obiectele folosite sau nedorite. Manualitatea și elementul natural au o mare importanță în acest proces de creație. Impun limbajului plastic un tratament „codificat”, un montaj comportamental care conține gesturile cotidiene, devenite ritualuri și acte reflexive. Toate aceste rămășițe ale zilei dau naștere unor forme antropomorfe repetitive, unor monștri, pe care apoi îi utilizez ca suport obiectual pentru picturi, gravuri și sculpturi: zercșii. Un zăerc este format din haina mea sau a unei persoane apropiate, burdușită cu resturile menajere pe care le colectez din 2012. Zercșii sunt dezmembrări (sugerând fragmente de corp: picioare, brațe), ei fiind foarte asemănători, fără individualitate sau identitate.

După zercși este o multiplă înscenare a propriilor fantasme și a „fantomelor” istoriei picturii. O scenă este un spațiu în care actorii sunt investiți cu puteri aproape șamanice, continuând să fie, totuși, mașinării iluzorii. Tot astfel, galeria de artă este o scenă, picturile sunt o altă scenă, în spatele picturilor regăsindu-se o scenă-sursă, cea nevăzută, a zercșilor care stau la originea picturilor, supuși transformării și dispariției inerente tuturor lucrurilor.

La vernisaj, va vorbi artistul plastic Devis Grebu, iar la finisaj, criticul de artă Pavel Șușară.

Maia Ștefana Oprea (www.maiaoprea.ro) este artist plastic, masterand în pictură la Universitatea Națională de Arte din București.

Galeria de artă contemporană SIGNUM este un proiect artistic dintr-o lungă serie de inițiative de susținere a artei întreprinse de Academia de Studii Economice din București, de-a lungul primului său secol de existență. Deschisă într-un remarcabil spațiu de expunere la parterul clădirii Facultății de Cibernetică, din Calea Dorobanților nr. 13-15 și având un profil axat pe arta abstractă și conceptuală, Galeria va găzdui expoziții de pictură, grafică, sculptură, instalație, fotografie și video, precum și alte evenimente conexe.

Partenerii media ai Galeriei SIGNUM sunt: arhimania, Art Out, Artindex, ArtWe, Ceașca de Cultură, docuArt, exclusivNEWS, gratuitor, Igloo, Modernism, Orasulm.eu, Revista Bulevard, SENSO TV, TV CITY, Vernisaje.ro, VIP – Voluntari pentru Idei și Proiecte, VreauArta.ro.

Advertisements

Author: maiastefana

Visual Artist portfolio: www.maiaoprea.ro/en available artworks: www.maia-fine-art.com blog:http://maiastefanaoprea.wodpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s