Maia Stefana Oprea

‘COME AND LOOK. I(t) kicked the bucket. I(t)’M lying there, totally snuffed!’ – part 1

Leave a comment

ENGLISH (for Romanian please scroll down). The following installation is part of my In-trigâ project. I invite you to read more About Trigâ: http://www.maiaoprea.ro/ro/in-triga/despre

‘Come and look. I(t) kicked the bucket. I(t)’M lying there, totally snuffed!’

IA VENITI, instalatie 201526

is an installation realised after the call for projects entitled ” What about Gregor Samsa ?” , launched by Anca Gallery Poteraşu in 2015 under the curatorship of Ioana Mandeal.

IA VENITI, instalatie 201505

The public was invited to take one zăerc (What is a zăerc?) from the installation, in order to later photograph it its the new space (public space, inside the apartment, uncertain space, etc.). A zăerc consists of my old clothes or a dear person’s clothes, crammed with household debris, which I have been collecting since 2012. These zăercs were packed in various plastics resulted from consumption ( packs from bread, from packed flowers, labels from beer bottles, nylon, plastic bags, garbage bags, sacks from animal foods, frozen food packaging, etc.) and varied in size from around 40 cm to 120 cm.

IA VENITI, instalatie 201501

A sculpture that perfects and completes itself through its own disappearance. But a documented disappearance, which also involves the infinite perpetuation of looking: during the exhibition, the photographs received from those who take a zăerc will be exposed in the place of the actual zăercs. The visitors become co-authors. The presented elements make space themselves, become absences and are then replaced during the exhibition through the public’s participation. My desire is to share with others a space for a fixed period of time, the time of the suggested forms leaving room for the forms of time, time as a fourth dimension of art.

“To produce time without reproducing it could be the particularity of an assumed effemeral, in a new work of the imaginary, the one of planetary immanence”. (“Aesthetics of the Ephemeral” – Christine Buci-Glucksmann)

“The current condition of art is a function of the system that is art and of which it belongs in turn – a system based on the need of self-referentiality. (…) Suffering its own condition, art shows how it is. (…) If the task is precisely to face reality with whatever alternative, then the necessary inspiration and examples cannot be drawn from the reality in question but only from the art itself. “(” The Work of Art and the Self-Reproduction of Art “- Robert Luhmann)


Această instalație face parte din proiectul IN-TRIGÂ, despre care vă invit să citiți mai multe la DESPRE TRIGÂ : http://www.maiaoprea.ro/ro/in-triga/despre

Ia veniți să vedeți, a(M) crăpat; zac(E) pe jos, mort de-a binelea !

este o instalație realizată în urma apelului de proiecte lansat de galeria Anca Poterașu în 2015, ce s-a intitulat “What about Gregor Samsa ?”.

A fost realizată în urma apelului de proiecte “What about Gregor Samsa ?”, lansat de Galeria Anca Poterașu în 2015, sub curatoriatul Ioanei Mandeal.

Publicul a fost invitat să ia câte un zăerc (Ce este un zăerc ?) din instalație, pentru ca ulterior să îl fotografieze în noul spațiu în care acesta ajunge (spațiu public, interior de apartament, spațiu incert, etc.). Un zăerc este format din haina mea sau a unei persoane apropiate, burdușită cu resturile menajere, pe care le colectez din 2012. Acești zercși au fost împachetați în diverse plasticuri rezultate din comerț.: ambalaje de pâine, de la buchete de flori, etichete de la sticle de bere, nylon, pungi de plastic, saci de gunoi rupți, saci de la boabele animalelor, ambalaje de alimente congelate, etc.) de dimensiuni între 50 cm – 120 cm. O sculptură care se desăvârșește prin însăși dispariția ei. Dar o dispariție documentată, ce implică totodată perpetuarea la infinit a actului privirii: pe parcursul expoziției, fotografiile primite de la cei care iau câte un zăerc urmează a fi expuse în locul zercșilor propriu-ziși. Vizitatorii devin co-autori. Formele prezentate fac ele însele spațiu, devin absențe și sunt apoi înlocuite pe parcursul expoziției prin participarea publicului. Dorința mea este de a împărtăşi celorlalţi un spațiu pentru o durată determinată, timpul formelor propuse lăsând loc formelor timpului, a timpului ca o a patra dimensiune a artei.

“A produce timp fără a-l reproduce ar putea fi propriul unui efemer asumat, într-o nouă lucrare a imaginarului, aceea a imanenței planetare”. (“ Estetica efemerului ” – Christine Buci-Glucksmann)

“Actuala condiție a artei este o funcție a sistemului care este arta acum și din care face parte la rândul ei – un sistem bazat pe nevoia de auto-referențialitate.(…) Suferindu-și propria condiție, arta arată deci cum este. (…) Dacă sarcina este tocmai de a confrunta realitatea cu vreo alternativă, atunci inspirația și exemplele necesare nu pot fi extrase din realitatea în cauză, ci numai din arta însăși.”  (“ The Work of Art and the Self-Reproduction of Art ” –  Robert Luhman)

Author: maiastefana

Visual Artist portfolio: www.maiaoprea.ro/en available artworks: www.maia-fine-art.com blog:http://maiastefanaoprea.wodpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s