Maia Stefana Oprea

TRANSMOGRAFII LINIARE / LINEAR TRANSMOGRAPHIES

Leave a comment

please scroll down for English

TRANSMOGRAFIILE LINIARE

De multă vreme am ajuns să consider mare parte din schițele realizate în trecut (în perioada 2002 – 2012) ca fiind o materie și materiale ce trebuie digerate și reintegrate într-un circuit prezent de creație. Selecția acestora și timpul petrecut studiindu-le, analizândule, sau doar pur și simplu observându-le, depozitându-le și restaurându-le a înlocuit de fapt orice act prezent de creație cu o ștergere minuțioasă a amintirilor. Amintirea, ca apofantică, are întotdeauna o acțiune recursivă, raza ei se întinde asupra vieții mele actuale, ea este o intruziune în viața mea. Reutilizarea acestor schițe ar fi o curățire lăuntrică ce mi-ar da posibilitatea să renasc în și prin propria creație, dar nu ar fi propriu-zis o ștergere, cât un amplu proces de reparație și de petrecere a timpului.

Transmografiile liniare se doresc a fi un sistem auto-referențial prin care transfer desene vechi pe o nouă suprafață plană. Transferuri care devenin un sistem formal de linii și expresie grafică a unui limbaj personal. Limbaj prin care reprezint un studiu formal și al structurii picturii manifestându-și propria limită.

Transmografiile liniare sunt echivalente cu auto-referențialitatea ca re-prezentare și ilustrare a procesului de creație.

Denumirea de transmografie vine de la cele trei cuvinte care ar compune-o : “transfer”, “morf”/“morfologie” și “grafie”.

(mai jos IMAGINILE din seria de Transmografii)

————————————————————————————————————————-

LINEAR TRANSMOGRAPHIES

For a long time now, I have come to believe that much of sketches I had made in the past (in between 2002-2012) are a subject and material which needs to be digested and re-integrated in a present circuit of creation. The selection of these sketches and the time spent studying them, analyzing them, or just simply observing them, storing them and restauring them, has actually replaced any present creative act with a thorough erasure of memories. Memory always has a recursive action, its range extends to my current life, it is an intrusion into my life. Reusing these sketches would lead to an inner cleanliness that would give me the opportunity to be reborn in and through my own work. It would not properly be a deletion, but a comprehensive process of reparation and passing of time.

The Linear Transmographies are intended to be a self-referential system through which I transfer old drawings onto a new surface. Transfers which become a formal linear system and graphic expression of a personal language. Language through which I represent a formal structural study of Painting manifesting its own limits.

Linear Transmographies are ecquivalent with self-referentiality as re-presentation and illustration of the creative process.

The denomination of transmography comes from the three words that would compose it: “transfer”, “morph”/“morphology” and “graphy”.

Author: maiastefana

Visual Artist portfolio: www.maiaoprea.ro/en available artworks: www.maia-fine-art.com blog:http://maiastefanaoprea.wodpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s