Maia Stefana Oprea

Painting “Meira I”

Leave a comment

Meira I, acrylic on canvas, 150 x 150 cm, 2015

MEIRA I, acrylic on canvas, 150 x 150 cm, 2015

Please scroll down for English

Chiar dacă pot cu ușurință să realizez un portret fidel, ceea ce îmi propun să subminez tot timpul este chiar această fidelitate față de aparență, pentru că o găsesc neinteresantă. În trecut, am încercat să realizez portrete persoanelor cunoscute doar prin reprezentarea unor simple gesturi ale acestora, cu speranța de a mă apropia de o claritate-confuză a reprezentării pe care o caut.

————————————————————-

Even if I can easily realise a portrait resembling reality, what I intend to undermine is precisely this fidelity to appearances, because I find it uninteresting. In the past, I have tried to portray my acquaintances only by their gestures, hoping to get closer to a confused-clarity of the representation which I seek.

 

De data aceasta am pornit tot de la un gest-acțiune, care îmi era necunoscut până de curând: cel al alăptării. Alăptatul îmi pare a fi o infinitate de momente suspendate în timp, în care îți vine să fugi în sens invers și să urci din nou etapele timpului trecut, în care ești prins în uimirea serilor din copilărie ca într-un clei. („Procesul-verbal”, J.M.G. Le Clézio). Alăptând-o pe fetița mea Meira, o privesc sute de ore, iar trăsăturile sale mi se întipăresc în minte. Imaginea vizuală rezultată se află în strânsă legătură cu energia acestor ore scurse și salvează de la uitare această experiență concretă și particulară.

————————————————————

This time I started everything from a gesture-action, which was unknown to me until recently: breast-feeding. Breastfeeding seems to me to be an infinite number of moments suspended in time, making you feel like running backwards and climbing again the steps of past time– where you get caught in amazement by childhood evenings as in a glue. (“The Interrogation” Le Clézio J.M.G.). As I am breastfeeding my daughter Meira, I am looking at her for hundreds of hours and her traits imprinted in my mind. The resulting visual image is closely related to the energy of these hours elapsed and are saving from oblivion this concrete and particular experience.

Author: maiastefana

Visual Artist portfolio: www.maiaoprea.ro/en available artworks: www.maia-fine-art.com blog:http://maiastefanaoprea.wodpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s