Maia Stefana Oprea

STIVUIRE

Leave a comment

Print

Maia Ştefana Oprea: STIVUIRE

Vă invităm la vernisajul primei expoziţii personale de la AnnArt a tinerei artiste Maia Ştefana Oprea, miercuri, 14 septembrie 2016, ora 18. Artista este câştigătoarea, in acest an, a Premiului AnnArt pe care Fundaţia AnnArt îl oferă tinerilor artişti, cu începere din 2011.

Please scroll down for ENGLISH text about the exhibition STACKING >>

9-plexiglass-cu-studio-leavings-4-in-expo-stivuire

Expoziţia Stivuire curatoriată de Raluca Băloiu cuprinde o serie de lucrări, de la pictură la instalaţie-obiect – create pe parcursul anilor 2015, 2016, prin care artista îşi defineşte abordarea recuperării unui flux al vieţii personale, cu deschidere către orizontul colectiv, interconectat şi impermanent.

<<Expoziţia  însumează toate etapele artistice şi conceptele definite de Maia de-a lungul timpului. Obiectele uzuale şi experienţele cotidiene sunt translatate în zona conceptualului, apoi supuse diferitelor gesturi de colectare, arhivare, muzeificare sau stivuire. Dacă ar fi să ne raportăm la un artist contemporan, Christian Boltanski arhiva produsele activităţilor cotidiene personale. El a început să arhiveze prin stivuire câteva cutii de biscuiţi alături de o arhivă de fotografii şi documente („Les archives de Christian Boltanski”, 1965-1988, 1989).
Marele Dicționar al Trigii şi Transmografiile sunt cele două mari teme în jurul cărora se dezvoltă expoziţia. Artista explorează în lucrările sale autoreferenţiale spaţiul intim al casei, al atelierului, al universului personal. În instalația Marelui Dicționar al Trigii, Maia arhivează prin stivuire flori uscate, praf din coji de ouă, recipiente care conțin părul lui Xhai (superbul său câine husky), răşină, borcane cu cărbune ars, cărţi, desene, ready made-uri, fragmente din caietele de schiţe, citate din lecturile vechi, zercşi cu amprenta mâinilor ei, citate din bibliografia de zi cu zi și câteva însemnări găsite la târgul de Artă de la Basel sau din alte locuri. Tăbliţele din această instalație sunt create dintr-un mix de cărți vechi, resturi de fructe și legume uscate râșnite – toate prelucrate și transformate în papier maché, praf vegetal și cenuşă. În Transmografii, fâșii pictate sau desenate în cărbune, pastel sau print digital, transpuse pe pânze.
În spațiul galeriei, elementele care compun întreaga instalație au fost colectate, arhivate, muzeificate și în final stivuite de Maia Ștefana Oprea.>>
Raluca Băloiu, curatormaia-stefana-oprea-atelier

Stivuire este expoziţia în cadrul căreia obiectul artistic este prezentat prin reliefarea acelor particularități ce țin de o dialectică a imaginii plastice așa cum se conturează aceasta între pierdere și recuperare, între memorie și uitare, între realitate și imaginar, între abstract și figurativ, propunând o întrepătrundere a abordărilor contemporane cu cele aflate la limita artizanalului. Pictura este astfel văzută ca nostalgie în fața precarității obiectuale a trecutului.
Maia Ştefana Oprea

Expoziția va fi deschisă pentru public, cu intrare liberă,  în perioada 14 septembrie – 8 octombrie,  întreg fondul de lucrări fiind disponibil pentru vânzare.
Galeria AnnArt a fost fondată în 2011, din dorința de a spori vizibilitatea artei contemporane în România și pentru a sprijini artiștii în consolidarea unor cote de piață autentice în țară și în străinătate. Portofoliul nostru reunește deopotrivă nume sonore de artiști consacrați precum Ştefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Vladimir Şetran, Francisc Chiuariu, Dorin Crețu, Florica Prevenda, Paul Neagu, Mircea Roman sau Virgil Scripcariu, dar și tineri artiști emergenți precum Maia Stefana Oprea, Constantin Rusu , Andreea Albani, Ioana Pioaru, Andrei Mateescu sau Matei Avramescu. Galeria, împreună cu Fundația AnnArt, publică o serie de cataloage critice despre opera artiștilor din portofoliu și acordă anual un premiu destinat tinerilor artiști, desfășoară un program de educație de artă pentru tineri și face lobby pentru prezența artei în spațiul public prin programul Arta la Verde. Situată pe strada Paris 39, galeria este o conversie în cheie contemporană a unui spațiu de arhitectură neo-romanească, la parterul unei clădiri din anii ’20.
Premiul AnnArt este un program al Fundaţiei AnnArt şi se acordă annual tinerilor artisti pentru excelenţă într-un domeniu al artelor vizuale – de la debut expoziţional (opera prima) la management cultural sau inovaţie curatorială. Premiul este structurat în forme diferite: o sumă de bani; susţinerea costurilor legate de participarea la expoziţii sau conferinţe; comisionarea unei lucrări; oferirea unei rezidenţe de creaţie, si, forma cea mai dorita, organizarea unei expozitii personale.


STACKING

2016 AFIS Maia Oprea - 13 Septembrie [STRATIFICARI]
Maia Ştefana Oprea’s personal exhibition entitled “Stacking” comprises all the artistic stages and concepts defined by Maia throughout time. We are waiting for you at AnnArt on the 14th of September at 6 p.m. to see how Maia has brought ordinary objects and day-to-day experiences into the area of conceptualization, objects, and experiences which are subjected to various actions of collecting, archiving, museification or stacking, the latter being pertinent for the artist.

We will make reference to a contemporary artist, and remind you that Christian Boltanski used to archive the products of his personal daily activities. He started to archive through stacking some biscuits boxes next to an archive of photographs and documents (“Les archives de Christian Boltanski”, 1965-1988, 1989). The Big In-Trigâ Dictionary and Transmographies are the two important topics around which the exhibition is organized. In her self-referential works the artist explores the intimate space of the house, of the studio, of her personal universe. The installation The Big In-Trigâ Dictionary is self-referential from the point of view of the concept, of the execution, and of the materials used. In THE Library Through stacking, Maia archives recycled plants, egg powder, recipients containing the hair of Xhai (her gorgeous husky dog), resin, jars containing burnt coal, books, drawings, ready-mades, fragments from sketch notebooks, quotes for old readings, zaercs with the print of her hands, quotes from the daily bibliography and some notes found at the Art Fair in Basel or in other places. The slates are made of a mix of old books, dried and ground fruit and vegetable peels – all of them processed and transformed in papier mache, vegetal powder, and ash. The Transmographies are installations in which stripes that are painted or drawn in charcoal, pastel or digital print are transposed on canvases.10-tablita-moarte-3_fata-2016-in-expo-stivuire

In-trigâ and Zăerc are concepts developed by Maia in the exhibition at AnnArt. In-trigâ defines life in one’s own creation with The Biggest Dictionary of Trigâ and the zaercs bring to the viewers’ attention gestures from the artist’s childhood.

In her works, Maia inserts texts from her daily bibliography (J. M. Coetzee, Gustav Meyrink, René Huyghe, Roland Barthes etc.), photographs, ready-mades, BioArt. As a manner of expresion, Maia stresses the graphism of the line, and here and there her drawing on slates reminds of Cy Twombly’s gestualism.

In the gallery, the elements that make up the entire installation were collected, archived, museified, and finally stacked by Maia Ştefana Oprea.

Advertisements

Author: maiastefana

Visual Artist portfolio: www.maiaoprea.ro/en available artworks: www.maia-fine-art.com blog:http://maiastefanaoprea.wodpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s