Maia Stefana Oprea


Leave a comment

Zăercs buried at 2 Mai

[EN] The video Zăercs buried at 2 mai was shown in 2018 in the group event “Mills and Treasures” which took place at the National Literature Museum of Bucharest, as well as inside the installation “In-Trigâ Tent”, in my solo show “Nests” at Mogoșoaia Palaces.

The performance of burying Zăercs is a way to do a kind of mourning, to bury my regrets, to seek the innocence of the possibility to know the past again, it is perhaps the incredible hope that the Zăercs will not be taken by the waves and I will be able to dug them over years and years and rebuild them. That’s what I told my daughter, who was born two months after this video.

The Zăercs are dismantlings suggesting body fragments (legs, arms), they are very similar but without individuality and lacking a declared identity. Presently, the zăercs are a recurrence in my artistic path, in the form of drawings, objects, sculptures, paintings, photographs, performances, video, etc., as elements subject to degradation and reparation, disappearance and restoration.


[RO] Videoul Zercși îngropați la 2 mai a fost prezentat în 2018 în cadrul evenimentului de grup “Mori și comori” care a avut loc la Muzeul Național de Literatură din București, precum și în interiorul instalației “In-Trigà Tent”, în expoziția mea personală la Palatele Mogoșoaia.

 Performanceul de îngropare a zercșilor este un fel de a-mi face doliul, de a-mi îngropa regretele, de a căuta inocența posibilității de a cunoaște din nou trecutul, este poate speranța incredibilă că zercșii nu vor fi luați de valuri și îi voi putea dezgropa peste ani și ani, pentru a îi reclădi. Căci așa i-am povestit fiicei mele, care s-a născut la două luni după această filmare. 

Zercșii sunt dezmembrări sugerând fragmente de corp ( picioare, brațe), ei fiind foarte asemănători, dar fără individualitate și neavând o identitate declarată. În prezent, zercșii sunt o recurență în parcursul meu artistic, ei apărând sub forma unor desene, ‘obiecte de activat’, sculpturi, în picturi, fotografii, performance, video, etc., ca elemente supuse degradării și reparației, dispariției și refacerii.

Advertisements


Leave a comment

Group exhibition Reload.Restart.Replay at Arthub

Images of my artworks in the group exhibition Reload. Restart.Replay which took place in June 2018 at Arthub art center in Bucharest, curator Nona Șerbănescu.


Leave a comment

LOCUS NEMINIS II @ AnnArt Gallery

LOCUS NEMINIS II was exhibited at AnnArt Gallery from June to September 2018

[EN] Locus neminis II  was exhibitted at AnnArt Gallery in Bucharest during June-September 2018 and it showed the series of paintings and installation that Maia Ștefana Oprea worked on since 2017. Thought and realised with the participation of Raluca Băloiu, the exhibition is the second solo show at AnnArt gallery, after Stacking exhibition which took place in 2016.

Raluca Băloiu, critic and art historian : “ Maia Ştefana Oprea discovers the forest as a place of inner expression, emotions, maternity. Her nests enjoy an exceptional dynamic, they are journals of a state, daily rituals of maternity, they host ideas, life philosophies or quotes from favourite books. Maia Ş. Oprea’s emphasizes her own emotional and intellectual path of the maternity, illustrated by projections of nests or multiplied cocoons.

WASTE LIGHT, acrylic on canvas, 140 x 100 cm, 2018

(…) Far from society and its limitations, the young artist sees the return to self only within nature, as Henry David Thoreau imagines in Walden. Maia Ş. Oprea’s painting is gestural, the support of her drawings and installations are made up of materials that come from a personal history. The daily concern for maternity is reflected in the concept of the exhibition, representation and techniques used. The fragmentary and repetitive approach of surfaces appears as an expression of compulsive accumulations of daily conditions specific to personal maternity. Inserts of texts from various readings, impressions, or diaries complement Maia’s artworks and invites everyone on a journey of a LOCUS NEMINIS [no-one’s place]”


[RO]  Locus neminis II  a fost expusă în perioada iunie- septembrie 2018 la Galeria AnnArt din București. Gândită și realizată cu participarea curatorială a Ralucăi Băloiu, expoziţia este a doua personală a artistei la AnnArt, după Stivuire care a avut loc în 2016.

Raluca Băloiu, critic și istoric de artă: “Maia Ș. Oprea descoperă pădurea ca loc al expresiei interioare, al emoțiilor, al maternității. Cuiburile sale se bucură de o excepțională dinamică, ele sunt jurnale de stare, ritualuri zilnice ale maternității, ele găzduiesc idei, filosofii de viață sau citări din preferatele cărților. Maia Ș. Oprea accentuează propriul parcurs emoțional și intelectual al maternității ilustrate prin proiecții de cuiburi sau coconi multiplicați.

(…) Maia Ștefana Oprea regăsește maternitatea integrată în natură, sub formă de cuiburi pentru păsări sau un coconilor de insecte. Departe de societate și de limitările ei, tânăra artistă privește revenirea spre sine doar în cadrul naturii, așa cum îl imagină Henry David Thoreau în “Walden”. Pictura Maiei Ș. Oprea este gestualistă, suporturile desenelor de vânzare și instalații sunt alcătuite din materiale care provin dintr-o istorie personală. Preocuparea zilnică pentru maternitate se reflectă în conceptul de expoziție, în reprezentare și în tehnica utilizată. Abordarea fragmentară și repetitivă a suprafețelor apare ca o expresie a unor acumulări compulsive de stări cotidiene specifice maternității personale. Inserțiile de texte care provin din diferite lecturi, impresii sau foi de jurnal completează lucrările Maiei Ș. Oprea și invită fiecare pe un parcurs al unui LOCUS NEMINIS “(Raluca Băloiu, critic și istoric al artei)


Leave a comment

Biennial of bibliophile book and object-book / Bienala de carte bibliofilă și carte-obiect

[EN]        The ‘In-Trigâ Bookcase I’, started in 2015, was awarded a mention in January 2018 at the first edition of the Bibliophile Book and Object Book Biennial, which took place at the National Literature Museum of Bucharest.

wp_20180115_14_55_00_pro

The National Museum of Romanian Literature, in partnership with the Ministry of Culture and National Identity, the Romanian Academy Library, the Union of Fine Artists in Romania, Romfilatelia and the National Defense College Foundation organized in 2018 the Bibliophilic and Book-Object Book Biennial, 1st edition. The double opening took place on the National Culture Day, Monday, January 15, 2018, having invited Mircea Dumitrescu (visual artist) and Pavel Şuşară (art critic); amphitrians: Ioan Cristescu, Director of the Romanian National Literary Museum; curators: Gabriela Dumitrescu, Monica Vasinca, Mirela Trăistaru, Pavel Şuşară; project coordinators: Dalina Bădescu

The theme selected for the first edition of the Biennial was the theme that gave coherence to the entire cultural year, Unity, thus enrolling among the projects that aim to bring to the attention of the general public the national cultural values ​​by presenting them through an interdisciplinary and multidisciplinary discourse .

wp_20180115_14_29_08_pro

[RO]          ‘ Biblioteca In-Trigâ I ‘, începută în 2015, a fost premiată în ianuarie 2018 cu mențiune în cadrul primei ediții a Bienalei de carte bibliofilă și carte-obiect.

Muzeul Național al Literaturii Române, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Biblioteca Academiei Române, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Romfilatelia și Fundația Colegiului Național de Apărare au organizat în 2018 Bienala de Carte Bibliofilă și de Carte-Obiect, ediția I.

Dublul vernisaj a avut loc de Ziua Culturii Naționale, luni, 15 ianuarie 2018, avându-i ca invitați pe Mircia Dumitrescu (artist vizual) și Pavel Șușară (critic de artă); amfitrioni: Ioan Cristescu, Director al Muzeului Național al Literaturii Române; curatori: Gabriela Dumitrescu, Monica Vasinca, Mirela Trăistaru, Pavel Șușară; coordonatori de proiect: Dalina Bădescu

 Tema selectată pentru prima ediție a Bienalei a fost chiar tema care oferă coerență întregului an cultural, Unitate, înscriindu-se astfel printre proiectele care își propun să aducă în atenția publicului larg valorile culturale naționale, prin prezentarea lor prin intermediul unui discurs inter- și multidisciplinar.