Maia Stefana Oprea


Leave a comment

STACKING/ STIVUIRE @ Annart Gallery 2016

[EN] Following the receipt of the AnnArt Prize that the AnnArt Foundation offers to young artists, starting from 2011, in September 2016 took place the exhibition STACKING, curated by Raluca Băloiu, which comprised a series of works, from painting to the installation-object – created over the years 2015, 2016. The viewer meets with a complex network of pieces of an unusual archive, composed of objects built on media such as canvas, cardboard and tablets; By the composition of the latter (recycled paper, vegetable dust and ashes) the artist Maia Ştefana Oprea defines the approach of recovering a flow of personal life, with openness to the collective horizon, interconnected and impermanent.

————————————————————————————————————————————————————-[RO] Ca urmare a primirii Premiului AnnArt pe care Fundaţia AnnArt îl oferă tinerilor artişti, cu începere din 2011, în luna septembrie 2016 a avut loc expoziția Stivuire, curatoriată de Raluca Băloiu, care a cuprins o serie de lucrări, de la pictură la instalaţie-obiect – create pe parcursul anilor 2015, 2016. Privitorul se întâlneşte cu o reţea complexă de piese ale unei arhive insolite, compuse din obiecte construite pe suporturi precum pânză, carton şi tăbliţe; prin compoziţia acestora din urmă (hârtie reciclată, praf vegetal şi cenuşă) artista Maia Ștefana Oprea îşi defineşte abordarea recuperării unui flux al vieţii personale, cu deschidere către orizontul colectiv, interconectat şi impermanent. 

poze mp 1

expozitie maia (16)

signing – at the opening of Stacking exhibition, September 2016 at Annart Gallery

poze mp 2

signature on the wall of Annart Gallery

maiaverni (25 of 78)

opening of Stacking exhibition at Annart Gallery, artist Maia Ștefana Oprea (left), Gabriela Massaci (center), curator Raluca Băloiu (right)

Continue reading

Advertisements


Leave a comment

STIVUIRE

Print

Maia Ştefana Oprea: STIVUIRE

Vă invităm la vernisajul primei expoziţii personale de la AnnArt a tinerei artiste Maia Ştefana Oprea, miercuri, 14 septembrie 2016, ora 18. Artista este câştigătoarea, in acest an, a Premiului AnnArt pe care Fundaţia AnnArt îl oferă tinerilor artişti, cu începere din 2011.

Please scroll down for ENGLISH text about the exhibition STACKING >>

9-plexiglass-cu-studio-leavings-4-in-expo-stivuire

Expoziţia Stivuire curatoriată de Raluca Băloiu cuprinde o serie de lucrări, de la pictură la instalaţie-obiect – create pe parcursul anilor 2015, 2016, prin care artista îşi defineşte abordarea recuperării unui flux al vieţii personale, cu deschidere către orizontul colectiv, interconectat şi impermanent.

<<Expoziţia  însumează toate etapele artistice şi conceptele definite de Maia de-a lungul timpului. Obiectele uzuale şi experienţele cotidiene sunt translatate în zona conceptualului, apoi supuse diferitelor gesturi de colectare, arhivare, muzeificare sau stivuire. Dacă ar fi să ne raportăm la un artist contemporan, Christian Boltanski arhiva produsele activităţilor cotidiene personale. El a început să arhiveze prin stivuire câteva cutii de biscuiţi alături de o arhivă de fotografii şi documente („Les archives de Christian Boltanski”, 1965-1988, 1989).
Marele Dicționar al Trigii şi Transmografiile sunt cele două mari teme în jurul cărora se dezvoltă expoziţia. Artista explorează în lucrările sale autoreferenţiale spaţiul intim al casei, al atelierului, al universului personal. În instalația Marelui Dicționar al Trigii, Maia arhivează prin stivuire flori uscate, praf din coji de ouă, recipiente care conțin părul lui Xhai (superbul său câine husky), răşină, borcane cu cărbune ars, cărţi, desene, ready made-uri, fragmente din caietele de schiţe, citate din lecturile vechi, zercşi cu amprenta mâinilor ei, citate din bibliografia de zi cu zi și câteva însemnări găsite la târgul de Artă de la Basel sau din alte locuri. Tăbliţele din această instalație sunt create dintr-un mix de cărți vechi, resturi de fructe și legume uscate râșnite – toate prelucrate și transformate în papier maché, praf vegetal și cenuşă. În Transmografii, fâșii pictate sau desenate în cărbune, pastel sau print digital, transpuse pe pânze.
În spațiul galeriei, elementele care compun întreaga instalație au fost colectate, arhivate, muzeificate și în final stivuite de Maia Ștefana Oprea.>>
Raluca Băloiu, curatormaia-stefana-oprea-atelier

Stivuire este expoziţia în cadrul căreia obiectul artistic este prezentat prin reliefarea acelor particularități ce țin de o dialectică a imaginii plastice așa cum se conturează aceasta între pierdere și recuperare, între memorie și uitare, între realitate și imaginar, între abstract și figurativ, propunând o întrepătrundere a abordărilor contemporane cu cele aflate la limita artizanalului. Pictura este astfel văzută ca nostalgie în fața precarității obiectuale a trecutului.
Maia Ştefana Oprea

Expoziția va fi deschisă pentru public, cu intrare liberă,  în perioada 14 septembrie – 8 octombrie,  întreg fondul de lucrări fiind disponibil pentru vânzare.
Galeria AnnArt a fost fondată în 2011, din dorința de a spori vizibilitatea artei contemporane în România și pentru a sprijini artiștii în consolidarea unor cote de piață autentice în țară și în străinătate. Portofoliul nostru reunește deopotrivă nume sonore de artiști consacrați precum Ştefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Vladimir Şetran, Francisc Chiuariu, Dorin Crețu, Florica Prevenda, Paul Neagu, Mircea Roman sau Virgil Scripcariu, dar și tineri artiști emergenți precum Maia Stefana Oprea, Constantin Rusu , Andreea Albani, Ioana Pioaru, Andrei Mateescu sau Matei Avramescu. Galeria, împreună cu Fundația AnnArt, publică o serie de cataloage critice despre opera artiștilor din portofoliu și acordă anual un premiu destinat tinerilor artiști, desfășoară un program de educație de artă pentru tineri și face lobby pentru prezența artei în spațiul public prin programul Arta la Verde. Situată pe strada Paris 39, galeria este o conversie în cheie contemporană a unui spațiu de arhitectură neo-romanească, la parterul unei clădiri din anii ’20.
Premiul AnnArt este un program al Fundaţiei AnnArt şi se acordă annual tinerilor artisti pentru excelenţă într-un domeniu al artelor vizuale – de la debut expoziţional (opera prima) la management cultural sau inovaţie curatorială. Premiul este structurat în forme diferite: o sumă de bani; susţinerea costurilor legate de participarea la expoziţii sau conferinţe; comisionarea unei lucrări; oferirea unei rezidenţe de creaţie, si, forma cea mai dorita, organizarea unei expozitii personale.


STACKING

2016 AFIS Maia Oprea - 13 Septembrie [STRATIFICARI]
Maia Ştefana Oprea’s personal exhibition entitled “Stacking” comprises all the artistic stages and concepts defined by Maia throughout time. We are waiting for you at AnnArt on the 14th of September at 6 p.m. to see how Maia has brought ordinary objects and day-to-day experiences into the area of conceptualization, objects, and experiences which are subjected to various actions of collecting, archiving, museification or stacking, the latter being pertinent for the artist.

We will make reference to a contemporary artist, and remind you that Christian Boltanski used to archive the products of his personal daily activities. He started to archive through stacking some biscuits boxes next to an archive of photographs and documents (“Les archives de Christian Boltanski”, 1965-1988, 1989). The Big In-Trigâ Dictionary and Transmographies are the two important topics around which the exhibition is organized. In her self-referential works the artist explores the intimate space of the house, of the studio, of her personal universe. The installation The Big In-Trigâ Dictionary is self-referential from the point of view of the concept, of the execution, and of the materials used. In THE Library Through stacking, Maia archives recycled plants, egg powder, recipients containing the hair of Xhai (her gorgeous husky dog), resin, jars containing burnt coal, books, drawings, ready-mades, fragments from sketch notebooks, quotes for old readings, zaercs with the print of her hands, quotes from the daily bibliography and some notes found at the Art Fair in Basel or in other places. The slates are made of a mix of old books, dried and ground fruit and vegetable peels – all of them processed and transformed in papier mache, vegetal powder, and ash. The Transmographies are installations in which stripes that are painted or drawn in charcoal, pastel or digital print are transposed on canvases.10-tablita-moarte-3_fata-2016-in-expo-stivuire

In-trigâ and Zăerc are concepts developed by Maia in the exhibition at AnnArt. In-trigâ defines life in one’s own creation with The Biggest Dictionary of Trigâ and the zaercs bring to the viewers’ attention gestures from the artist’s childhood.

In her works, Maia inserts texts from her daily bibliography (J. M. Coetzee, Gustav Meyrink, René Huyghe, Roland Barthes etc.), photographs, ready-mades, BioArt. As a manner of expresion, Maia stresses the graphism of the line, and here and there her drawing on slates reminds of Cy Twombly’s gestualism.

In the gallery, the elements that make up the entire installation were collected, archived, museified, and finally stacked by Maia Ştefana Oprea.


1 Comment

COLOURS OF LIFE @ CANTACUZINO CASTLE

The opening of Colours of Life exhibition at Cantacuzino Castel, Bușteni — with Andreea Floreanu, Radu Rodideal, Alexandru Cazanaru, Oana Ionel, Bianca Ioniță, Thomas Emmerling and Alexandra Tataru at Castelul Cantacuzino.

The opening of Colours of Life exhibition at Cantacuzino Castel, Bușteni — with (from left to right) Andreea Floreanu, Radu Rodideal,  Alexandru Cazanaru, Maia Ștefana Oprea, Bianca Ioniță, Thomas Emmerling and Alexandra Tataru at Castelul Cantacuzino.

http://www.ziarulring.ro/stiri/eveniment/267076/2015/Dupa-Dali-pariul-culorilor-la-Castelul-Cantacuzino-#.Vi3d6yj00FQ.facebook

A great lover of art, Thomas Emmerling, the man who brought Salvador Dali at the famous Romanian Cantacuzino Castle in Bușteni (in the southern Carpathian Mountains), held at the same sumptuous palace in Prahova Valley an interesting art exhibition of Young Romanian Art. Seven top artists of the new generation (Alexandra Baciu Alexandru Căzănaru, Andreea Floreanu, Bianca Ioniță, Maia Ștefana Oprea, Radu Rodideal and Alexandra Camelia Tătaru) present their works in the exhibition “Colours of Life”, from Saturday, 24 October until December 6, 2015. Continue reading


2 Comments

BIP 2015 – International Painting Biennial of Chișinău

BIP catalog 2015

“NO 2013”, [http://www.saatchiart.com/art/Painting-NU-2013/43191/1684688/view]

a recent self-portrait that I have realised,

was selected for the International Painting Biennial of Chișinău 2015,

an event organized under the patronage of the

Ministry of Culture of Republic of Moldova in the 

“Constantin Brâncuși” Exhibition Center in Chișinău.

“NU/ NO 2013 ” – acrylic/ canvas, 120 x 120 cm

Continue reading


Leave a comment

‘COME AND LOOK. I(t) kicked the bucket. I(t)’M lying there, totally snuffed!’ – part 1

ENGLISH (for Romanian please scroll down). The following installation is part of my In-trigâ project. I invite you to read more About Trigâ: http://www.maiaoprea.ro/ro/in-triga/despre

‘Come and look. I(t) kicked the bucket. I(t)’M lying there, totally snuffed!’

IA VENITI, instalatie 201526

is an installation realised after the call for projects entitled ” What about Gregor Samsa ?” , launched by Anca Gallery Poteraşu in 2015 under the curatorship of Ioana Mandeal. Continue reading


Leave a comment

FINISSAGE ‘AFTER ZĂERCS’ exhibition, 2014

FOR  FRENCH  AND  ROMANIAN  TRANSLATIONS  PLEASE  SCROLL  DOWN :

————————————————————————————————————————–

Finisaj 31 oct. After Zaercs07

ENGLISH: The following text is an excerpt from Pavel Șușară’s speech as a special invitee to the ending of my solo exhibition “After Zăercs” at Signum Gallery,  Bucharest, 31 october 2014

PAVEL ȘUȘARĂ (born in 1953, Banat) is a renowned author, art critic and historian, Romanian poet and writer, researcher of art history at the Institute of Art History of the Romanian Academy. Continue reading

DEVIS GREBU in the opening of AFTER ZĂERCS exhibition

Leave a comment

Master Devis Grebu honoured me greatly by opening my exhibition AFTER ZĂERCS @Signum Gallery in Bucharest:

http://www.maiaoprea.ro/en/news/exhibitions/after-zaercs

EN: … she is a sort of locomotive, a locomotive that doesn’t crush the truck or the barriers when they meet, but who simply — I would say– plants flowers behind. She is multiple, has no limits, has this curiosity of the genius to insert, to intervene in all areas, in all matters … and succeeds, and does them very well, in my opinion even better: out of the ordinary. I am so happy for her evolution. It was 11 years ago that we met for the first time. (…) This exhibition is a more special exhibition, since it also has its humor, having been started out of a language problem …… ever since her childhood.

She uses many different materials here, which she either combines or suggests. In the paintings that she does with oil or acrylic on canvas she still suggests combinations of diverse materials. I do not think that one can define her, figurative, surrealist, abstract? I look at her paintings and they could be abstract, but also surrealist or figurative. Because you discover – if you want — in each of the paintings elements that are specific to these categories. I think this is actually a quality. Better yet, not to be integrated under a specific dome. Neither I, in what I do, I don’t think that I could fall under a certain (…) and maybe I an subjective because I see in her the same ambitions, the same desires.


Continue reading