Maia Stefana Oprea


Leave a comment

LOCUS NEMINIS I

[EN] The forests were in fact commonly referred to as the locus neminis, or “place of no one”*. Locus Neminis revives the theme of the forest as an itinerary and an absolute ideal, as an adventure in the unknown and lost paradise, as a return to the origins and nucleus of humanity, as a place of mystery and human aspirations.

What does one see vertically or laterally in a dense forest ? [To look at a tree and see not the leaves, but the space between]. The mute closure of foliage. The boundless oblivion of the dormant mind. A sudden illumination of nothingness. How to picture the sky to oneself in the aspect of a huge animated body: a body not seen but imagined as there beyond the treetops. (based on a citation from *Robert Pogue Harrison “Forests – The Shadows of Civilisation”, pag. 4)

By an internal industry and expansion, our body renews. The snake casts its slough, the caterpillar its wormy coat. The loon retires to solitary ponds to spend it. Our moulting season,[ like that of the animals] must be a crisis in our lives. [In search of a new body] (based on a citation from Henry David Thoreau, Walden – Economy, pg. 22)

The paintings Delirium / Pleasure and Flow of Zăercs are made over my older paintings. It is a recurrence in my artistic path  to paint over compositions that have been wrapped and finished in the past, transforming and destroying at the same time.

finisaj27


[RO] Pădurile erau numite în mod obișnuit locus neminis, sau “locul nimănui”*.

“Locus Neminis” reia tema pădurii ca itinerariu și ideal absolut, ca aventură în necunoscut și paradis pierdut, ca întoarcere la origini și nucleu al umanității, ca lăcaș al misterului și al aspirațiilor umane.

Ce se vede privind în sus sau în jur într-o pădure densă? [Să te uiți la un copac și să vezi nu frunzele, ci spațiul dintre ele] Închiderea mută a frunzișului. Uitarea necuprinsă a minții latente. O iluminare bruscă a nimicului. Cum să imaginezi cerul pentru tine însuți, sub aspectul unui corp uriaș animat: un corp nevăzut, dar imaginat ca acolo dincolo de vârfurile copacilor.   (apud din *Robert Pogue Harrison “Pădurile – Umbrele civilizației”- pag. 4)

Printr-o lucrare internă și o expansiune, corpul se înnoiește. Șarpele își desprinde pielea, omida iese din stratul său de vierme. Cufundarul se retrage în iazuri solitare. Perioada noastră de năpârlire [ca şi cea a animalelor] ar trebui să fie o criză în viața noastră. [În căutarea unui nou corp].  ( apud din  Henry David Thoreau, “Walden” –pag. 22)

Picturile Delir / Plăcere și Flux de zercși sunt realizate peste picturi mai vechi ale mele. Este o recurență în parcursul meu artistic să pictez peste compoziții închegate și terminate în trecut, transformând și distrugând totodată.

 


Leave a comment

DUSTOGRAPHY IV

I worked on this painting in my 38th and 39th weeks of pregnancy, waiting for Meira, my first daughter, to be born. Today I finished this painting dedicated to her, but she still doesn’t seem decided to jump into the world.

DUSTOGRAPHY IV, acrylic on canvas, 150 x 150 cm, 2015 Continue reading


Leave a comment

TRANSMOGRAFII LINIARE / LINEAR TRANSMOGRAPHIES

please scroll down for English

TRANSMOGRAFIILE LINIARE

De multă vreme am ajuns să consider mare parte din schițele realizate în trecut (în perioada 2002 – 2012) ca fiind o materie și materiale ce trebuie digerate și reintegrate într-un circuit prezent de creație. Selecția acestora și timpul petrecut studiindu-le, analizândule, sau doar pur și simplu observându-le, depozitându-le și restaurându-le a înlocuit de fapt orice act prezent de creație cu o ștergere minuțioasă a amintirilor. Amintirea, ca apofantică, are întotdeauna o acțiune recursivă, raza ei se întinde asupra vieții mele actuale, ea este o intruziune în viața mea. Reutilizarea acestor schițe ar fi o curățire lăuntrică ce mi-ar da posibilitatea să renasc în și prin propria creație, dar nu ar fi propriu-zis o ștergere, cât un amplu proces de reparație și de petrecere a timpului.

Continue reading


Leave a comment

HARILAQ ‘4 ART FESTIVAL – KOSOVO 2015

Kosova Art Festival 2015_13

Every year, at the beginning of June, the Harilaq Art Festival (organised by the Municipality of Fushe Kosova and Muhamet Metis ) takes place near Prishtina, Kosovo. The Harilaq fortress is situated on top of the hill known by the local toponomy as the Gradina – Harilaq. It is built on the remain of an earlier prehistoric settlement, attested by the archaeological findings. Continue reading


2 Comments

BIP 2015 – International Painting Biennial of Chișinău

BIP catalog 2015

“NO 2013”, [http://www.saatchiart.com/art/Painting-NU-2013/43191/1684688/view]

a recent self-portrait that I have realised,

was selected for the International Painting Biennial of Chișinău 2015,

an event organized under the patronage of the

Ministry of Culture of Republic of Moldova in the 

“Constantin Brâncuși” Exhibition Center in Chișinău.

“NU/ NO 2013 ” – acrylic/ canvas, 120 x 120 cm

Continue reading


Leave a comment

Topography of a Dog II

"Topography of a Dog II", acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2013

“Topography of a Dog II”, acrylic on canvas, 100 x 100 cm, 2013

“Sometimes, you feel like punching in the table and cry aloud: – Enough, let the time alone, time is intangible,

time should not be challenged! Is space not enough for you?

Space is human, in space you can frolic as much as you want, you can tumble,

you can roll over, you can jump from one star to another. But (…) do not touch the time! (Luigi Pirandello, excrept from “The Notebooks of Serafimo Gubio”, own translation into English) Continue reading


Leave a comment

Fragment

"F SHARP" - acrylic on cotton, 90 x 90 cm, 2013

“F SHARP” – acrylic on cotton, 90 x 90 cm, 2013

“The smallest chip

 of a glass or a cup

can recall the happiness of a great memory Continue reading


2 Comments

APOLO ART COLONY – ALBANIA 2013

During September I attended the Apolo Art Colony in Albania, held close to the city of Fier, somewhere in between a forest and the seashore.  My travel to Albania was quite adventurous: armed with much Ismail Kadare, I flew to Bari (Italy) and from there I crossed the Adriatic Sea. Some of the paintings are the result of this troubling night spent in the middle of the Adriatic.

1233518_10153256684065640_1530047749_n Continue reading


Leave a comment

Silent space

“Sunt un bolovan cenuşiu; nu am alte calităţi

Visez, împietrind visele pe care singur mi le aleg. “

( Alain Bosquet)

 

I am a gray boulder, I have no other qualities
Dreaming, hardening the dreams that I choose alone.

For sale on :

http://www.saatchionline.com/art/Painting-Silent-Space/43191/1765999/view

http://www.maia-fine-art.com/?theme=Figurative

 


Leave a comment

Happy Parents

A couple of months ago I was commissioned by someone I have never met or seen in photographs, to realize a painting on the theme of “happy parents”. Continue reading