Maia Stefana Oprea


Leave a comment

Zăercs buried at 2 Mai

[EN] The video Zăercs buried at 2 mai was shown in 2018 in the group event “Mills and Treasures” which took place at the National Literature Museum of Bucharest, as well as inside the installation “In-Trigâ Tent”, in my solo show “Nests” at Mogoșoaia Palaces.

The performance of burying Zăercs is a way to do a kind of mourning, to bury my regrets, to seek the innocence of the possibility to know the past again, it is perhaps the incredible hope that the Zăercs will not be taken by the waves and I will be able to dug them over years and years and rebuild them. That’s what I told my daughter, who was born two months after this video.

The Zăercs are dismantlings suggesting body fragments (legs, arms), they are very similar but without individuality and lacking a declared identity. Presently, the zăercs are a recurrence in my artistic path, in the form of drawings, objects, sculptures, paintings, photographs, performances, video, etc., as elements subject to degradation and reparation, disappearance and restoration.


[RO] Videoul Zercși îngropați la 2 mai a fost prezentat în 2018 în cadrul evenimentului de grup “Mori și comori” care a avut loc la Muzeul Național de Literatură din București, precum și în interiorul instalației “In-Trigà Tent”, în expoziția mea personală la Palatele Mogoșoaia.

 Performanceul de îngropare a zercșilor este un fel de a-mi face doliul, de a-mi îngropa regretele, de a căuta inocența posibilității de a cunoaște din nou trecutul, este poate speranța incredibilă că zercșii nu vor fi luați de valuri și îi voi putea dezgropa peste ani și ani, pentru a îi reclădi. Căci așa i-am povestit fiicei mele, care s-a născut la două luni după această filmare. 

Zercșii sunt dezmembrări sugerând fragmente de corp ( picioare, brațe), ei fiind foarte asemănători, dar fără individualitate și neavând o identitate declarată. În prezent, zercșii sunt o recurență în parcursul meu artistic, ei apărând sub forma unor desene, ‘obiecte de activat’, sculpturi, în picturi, fotografii, performance, video, etc., ca elemente supuse degradării și reparației, dispariției și refacerii.

Advertisements