Maia Stefana Oprea


Leave a comment

STIVUIRE

Print

Maia Ştefana Oprea: STIVUIRE

Vă invităm la vernisajul primei expoziţii personale de la AnnArt a tinerei artiste Maia Ştefana Oprea, miercuri, 14 septembrie 2016, ora 18. Artista este câştigătoarea, in acest an, a Premiului AnnArt pe care Fundaţia AnnArt îl oferă tinerilor artişti, cu începere din 2011.

Please scroll down for ENGLISH text about the exhibition STACKING >>

9-plexiglass-cu-studio-leavings-4-in-expo-stivuire

Expoziţia Stivuire curatoriată de Raluca Băloiu cuprinde o serie de lucrări, de la pictură la instalaţie-obiect – create pe parcursul anilor 2015, 2016, prin care artista îşi defineşte abordarea recuperării unui flux al vieţii personale, cu deschidere către orizontul colectiv, interconectat şi impermanent.

<<Expoziţia  însumează toate etapele artistice şi conceptele definite de Maia de-a lungul timpului. Obiectele uzuale şi experienţele cotidiene sunt translatate în zona conceptualului, apoi supuse diferitelor gesturi de colectare, arhivare, muzeificare sau stivuire. Dacă ar fi să ne raportăm la un artist contemporan, Christian Boltanski arhiva produsele activităţilor cotidiene personale. El a început să arhiveze prin stivuire câteva cutii de biscuiţi alături de o arhivă de fotografii şi documente („Les archives de Christian Boltanski”, 1965-1988, 1989).
Marele Dicționar al Trigii şi Transmografiile sunt cele două mari teme în jurul cărora se dezvoltă expoziţia. Artista explorează în lucrările sale autoreferenţiale spaţiul intim al casei, al atelierului, al universului personal. În instalația Marelui Dicționar al Trigii, Maia arhivează prin stivuire flori uscate, praf din coji de ouă, recipiente care conțin părul lui Xhai (superbul său câine husky), răşină, borcane cu cărbune ars, cărţi, desene, ready made-uri, fragmente din caietele de schiţe, citate din lecturile vechi, zercşi cu amprenta mâinilor ei, citate din bibliografia de zi cu zi și câteva însemnări găsite la târgul de Artă de la Basel sau din alte locuri. Tăbliţele din această instalație sunt create dintr-un mix de cărți vechi, resturi de fructe și legume uscate râșnite – toate prelucrate și transformate în papier maché, praf vegetal și cenuşă. În Transmografii, fâșii pictate sau desenate în cărbune, pastel sau print digital, transpuse pe pânze.
În spațiul galeriei, elementele care compun întreaga instalație au fost colectate, arhivate, muzeificate și în final stivuite de Maia Ștefana Oprea.>>
Raluca Băloiu, curatormaia-stefana-oprea-atelier

Stivuire este expoziţia în cadrul căreia obiectul artistic este prezentat prin reliefarea acelor particularități ce țin de o dialectică a imaginii plastice așa cum se conturează aceasta între pierdere și recuperare, între memorie și uitare, între realitate și imaginar, între abstract și figurativ, propunând o întrepătrundere a abordărilor contemporane cu cele aflate la limita artizanalului. Pictura este astfel văzută ca nostalgie în fața precarității obiectuale a trecutului.
Maia Ştefana Oprea

Expoziția va fi deschisă pentru public, cu intrare liberă,  în perioada 14 septembrie – 8 octombrie,  întreg fondul de lucrări fiind disponibil pentru vânzare.
Galeria AnnArt a fost fondată în 2011, din dorința de a spori vizibilitatea artei contemporane în România și pentru a sprijini artiștii în consolidarea unor cote de piață autentice în țară și în străinătate. Portofoliul nostru reunește deopotrivă nume sonore de artiști consacrați precum Ştefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Vladimir Şetran, Francisc Chiuariu, Dorin Crețu, Florica Prevenda, Paul Neagu, Mircea Roman sau Virgil Scripcariu, dar și tineri artiști emergenți precum Maia Stefana Oprea, Constantin Rusu , Andreea Albani, Ioana Pioaru, Andrei Mateescu sau Matei Avramescu. Galeria, împreună cu Fundația AnnArt, publică o serie de cataloage critice despre opera artiștilor din portofoliu și acordă anual un premiu destinat tinerilor artiști, desfășoară un program de educație de artă pentru tineri și face lobby pentru prezența artei în spațiul public prin programul Arta la Verde. Situată pe strada Paris 39, galeria este o conversie în cheie contemporană a unui spațiu de arhitectură neo-romanească, la parterul unei clădiri din anii ’20.
Premiul AnnArt este un program al Fundaţiei AnnArt şi se acordă annual tinerilor artisti pentru excelenţă într-un domeniu al artelor vizuale – de la debut expoziţional (opera prima) la management cultural sau inovaţie curatorială. Premiul este structurat în forme diferite: o sumă de bani; susţinerea costurilor legate de participarea la expoziţii sau conferinţe; comisionarea unei lucrări; oferirea unei rezidenţe de creaţie, si, forma cea mai dorita, organizarea unei expozitii personale.


STACKING

2016 AFIS Maia Oprea - 13 Septembrie [STRATIFICARI]
Maia Ştefana Oprea’s personal exhibition entitled “Stacking” comprises all the artistic stages and concepts defined by Maia throughout time. We are waiting for you at AnnArt on the 14th of September at 6 p.m. to see how Maia has brought ordinary objects and day-to-day experiences into the area of conceptualization, objects, and experiences which are subjected to various actions of collecting, archiving, museification or stacking, the latter being pertinent for the artist.

We will make reference to a contemporary artist, and remind you that Christian Boltanski used to archive the products of his personal daily activities. He started to archive through stacking some biscuits boxes next to an archive of photographs and documents (“Les archives de Christian Boltanski”, 1965-1988, 1989). The Big In-Trigâ Dictionary and Transmographies are the two important topics around which the exhibition is organized. In her self-referential works the artist explores the intimate space of the house, of the studio, of her personal universe. The installation The Big In-Trigâ Dictionary is self-referential from the point of view of the concept, of the execution, and of the materials used. In THE Library Through stacking, Maia archives recycled plants, egg powder, recipients containing the hair of Xhai (her gorgeous husky dog), resin, jars containing burnt coal, books, drawings, ready-mades, fragments from sketch notebooks, quotes for old readings, zaercs with the print of her hands, quotes from the daily bibliography and some notes found at the Art Fair in Basel or in other places. The slates are made of a mix of old books, dried and ground fruit and vegetable peels – all of them processed and transformed in papier mache, vegetal powder, and ash. The Transmographies are installations in which stripes that are painted or drawn in charcoal, pastel or digital print are transposed on canvases.10-tablita-moarte-3_fata-2016-in-expo-stivuire

In-trigâ and Zăerc are concepts developed by Maia in the exhibition at AnnArt. In-trigâ defines life in one’s own creation with The Biggest Dictionary of Trigâ and the zaercs bring to the viewers’ attention gestures from the artist’s childhood.

In her works, Maia inserts texts from her daily bibliography (J. M. Coetzee, Gustav Meyrink, René Huyghe, Roland Barthes etc.), photographs, ready-mades, BioArt. As a manner of expresion, Maia stresses the graphism of the line, and here and there her drawing on slates reminds of Cy Twombly’s gestualism.

In the gallery, the elements that make up the entire installation were collected, archived, museified, and finally stacked by Maia Ştefana Oprea.

ABSTRACT PAINTINGS IN PRIVATE COLLECTIONS 2007 – 2015

Leave a comment

These abstract works are in private collections across the world.

–  artist MAIA ȘTEFANA OPREA

This gallery contains 33 photos

LANDSCAPES IN PRIVATE COLLECTIONS – 2005 -2015

Leave a comment

These landscapes are in private collections across the world.

–  artist MAIA ȘTEFANA OPREA

This gallery contains 44 photos


Leave a comment

FINISSAGE ‘AFTER ZĂERCS’ exhibition, 2014

FOR  FRENCH  AND  ROMANIAN  TRANSLATIONS  PLEASE  SCROLL  DOWN :

————————————————————————————————————————–

Finisaj 31 oct. After Zaercs07

ENGLISH: The following text is an excerpt from Pavel Șușară’s speech as a special invitee to the ending of my solo exhibition “After Zăercs” at Signum Gallery,  Bucharest, 31 october 2014

PAVEL ȘUȘARĂ (born in 1953, Banat) is a renowned author, art critic and historian, Romanian poet and writer, researcher of art history at the Institute of Art History of the Romanian Academy. Continue reading

DEVIS GREBU in the opening of AFTER ZĂERCS exhibition

Leave a comment

Master Devis Grebu honoured me greatly by opening my exhibition AFTER ZĂERCS @Signum Gallery in Bucharest:

http://www.maiaoprea.ro/en/news/exhibitions/after-zaercs

EN: … she is a sort of locomotive, a locomotive that doesn’t crush the truck or the barriers when they meet, but who simply — I would say– plants flowers behind. She is multiple, has no limits, has this curiosity of the genius to insert, to intervene in all areas, in all matters … and succeeds, and does them very well, in my opinion even better: out of the ordinary. I am so happy for her evolution. It was 11 years ago that we met for the first time. (…) This exhibition is a more special exhibition, since it also has its humor, having been started out of a language problem …… ever since her childhood.

She uses many different materials here, which she either combines or suggests. In the paintings that she does with oil or acrylic on canvas she still suggests combinations of diverse materials. I do not think that one can define her, figurative, surrealist, abstract? I look at her paintings and they could be abstract, but also surrealist or figurative. Because you discover – if you want — in each of the paintings elements that are specific to these categories. I think this is actually a quality. Better yet, not to be integrated under a specific dome. Neither I, in what I do, I don’t think that I could fall under a certain (…) and maybe I an subjective because I see in her the same ambitions, the same desires.


Continue reading


Leave a comment

AFTER ZĂERCS exhibition 2014 / DUPĂ ZERCȘI expoziție 2014 @ SIGNUM GALLERY

AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

AFTER ZAERCS exhibition 2014 @Signum Gallery, Bucharest

Organiser: SIGNUM Gallery, under the patronage of the Bucharest Academy of Economical Studies

 AFTER ZĂERCS http://www.maiaoprea.ro/en/triga/after-zaerc/zaercs-of-objectual-support

 Master DEVIS GREBU honoured us by accepting the invitation to speak at the opening of the exhibition Continue reading


Leave a comment

Pansies

Two paintings of pansies from my garden, painted during April !

This slideshow requires JavaScript.

Please see my Artmajeur Gallery for more info !

Senso Tv Arte video Cadmium

The link above is the Senso Tv Arte video taken from my exhibition “Cadmium” at U-Art Gallery.

<<Expoziţia de pictură “Cadmium” a artistei Maia Ştefana Oprea poate fi admirată la Galeria U Art până pe 15 februarie 2013. Pornind de la studiul naturii prin colajele expuse, artista epurează formele şi electrizează culorile ajungând la lucrări de pictură de mare rafinament.>>

CADMIUM Exhibition invitation

2 Comments

CADMIUM Exhibition invitation Continue reading


1 Comment

Eco – Art Exhibition

ECO – ART  EXHIBITION

Maia Oprea – collage on foam board, 100 x 70 cm, 2012

Continue reading